𝙀𝙠𝙨𝙠𝙡𝙪𝙯𝙮𝙬𝙣𝙖 𝙙𝙤𝙨𝙩𝙖𝙬𝙖

𝙀𝙠𝙨𝙠𝙡𝙪𝙯𝙮𝙬𝙣𝙖 𝙙𝙤𝙨𝙩𝙖𝙬𝙖

W sobotę 7. stycznia na sklepie będzie miała miejsce najbardziej luksusowa premiera, jaka kiedykolwiek była w jwcleats.


Pamiętajcie że sprzedawane korki są niepowtarzalne i bardzo rzadkie do kupienia. Raz sprzedane pary, mogą się już nigdy nie powtórzyć w danym rozmiarze, szczególnie w stanie nowym.

To nie tylko but, a rzecz która może cofnąć cię w czasie i przypomnieć piękne wspomnienia związane z piłką nożną. Ponad 160 par , rzadkich,klasycznych, limitowanych, od lat niedostępnych butów piłkarskich.

Nie możemy się doczekać, aby pokazać Ci, co mamy.

7.01.2023

 

ENG

On Saturday, January 7th, the most luxurious launch that has ever been in jwcleats will take place in the store.


Remember that the corks for sale are unique and very rare to buy. Once pairs are sold, they may never be repeated in a given size, especially in new condition.

It's not just a shoe, but a thing that can take you back in time and bring back beautiful football memories. Over 160 pairs of rare, classic, limited, unavailable football boots for years.

We can't wait to show you what we have.

7.01.2023

Back to blog

Leave a comment