Adidas 11pro Toni Kronos, 250 par na cały świat,

11PRO TONI KROOS FG 250 pairs worldwide !

Przywracając klasyk z archiwum, Adidas relansuje model Adipure 11Pro 2, wprowadzając go w dwóch wersjach: w ultra limitowanej reedycji stworzonej według specyfikacji Toni Kroosa oraz w wersji regularnej, dostępnej w szerszym zakresie.

Adidas Adipure 11Pro  miały dość standardowe istnienie, debiutując pod koniec 2013 roku i utrzymując się przez kilka lat w różnych kolorystykach, zanim zostały zastąpione przez kolejną generację tej linii. Jednak przez ostatnią dekadę jeden człowiek samotnie podniósł rangę tych butów na zupełnie nowy poziom uznania. Toni Kroos stał się symbolem 11Pro, do tego stopnia, że obie te rzeczy są teraz nierozłącznie związane, a niemiecki reprezentant uczynił z nich najbardziej udekorowany but w historii futbolu, zdobywając cztery tytuły Ligi Mistrzów podczas swojego pobytu w Realu Madryt. Pomimo innych kolorystyk, zawsze wyróżniała się opcja "Biały/Czarny/Niebieski". Teraz adidas przywraca je do życia...

W ramach tego ponownego wydania adidas wprowadza dwie wersje 11Pro: ultra limitowaną, zaprojektowaną z dokładnością do specyfikacji Toni Kroosa, oraz wersję szerszej dystrybucji, która odtwarza oryginał, jednocześnie dostosowując go do dzisiejszej gry za pomocą nowoczesnych rozwiązań.

Na początek, limitowana edycja specjalna Toni Kroosa... Otóż, Kroos nie tylko uparcie nie chciał rezygnować z 11Pro, nawet długo po zakończeniu produkcji, ale poprosił również o personalną modyfikację, polegającą na dodaniu podeszwy z modelu Adipure III, który został wydany w 2009 roku. W tej wersji specjalnej znajduje się ta modyfikacja, razem z niemiecką flagą na pięcie. To doskonała rekreacja buta, który nosi Kroos, dlatego też dostępna jest tylko w jego rozmiarze: 42 2/3

Wersja szerszej dystrybucji ma dokładnie taką samą cholewkę, bez niemieckiej flagi, ale ma podeszwę z aktualnego modelu COPA Pure. Nadal posiada tę samą cholewkę wykonaną z niezwykle miękkiej i lekkiej skóry Taurus, która dopasowuje się do stopy, zapewniając komfort, za który 11Pro był znany.

[ ENG ]

Bringing back a classic from the archive, Adidas is relaunching the Adipure 11Pro 2 model, introducing it in two versions: an ultra-limited re-edition created to Toni Kroos specifications and a regular version, available in a wider range.


The Adidas Adipure 11Pro had a fairly standard existence, debuting in late 2013 and lasting for several years in a variety of colorways before being replaced by the next generation of the line. But over the past decade, one man has single-handedly elevated these shoes to a whole new level of recognition. Toni Kroos has become the symbol of 11Pro, so much so that the two are now inextricably linked, with the German international making it the most decorated boot in football history, winning four Champions League titles during his time at Real Madrid. Despite the different color schemes, the "White/Black/Blue" option always stood out. Now adidas brings them back to life...

As part of this re-release, adidas is introducing two versions of the 11Pro: an ultra-limited version, designed to Toni Kroos' specifications, and a wider release version that recreates the original while adapting it to today's game with modern solutions.

First up, a limited special edition from Toni Kroos... Well, not only did Kroos stubbornly refuse to give up on the 11Pro, even long after production ended, but he also asked for a personal modification by adding a sole from the Adipure III model, which was released in 2009 year. This special version features this modification, along with the German flag on the heel. This is a perfect recreation of the shoe Kroos wears, which is why it is only available in his size: 42 2/3

The wider release version has the exact same upper, minus the German flag, but has the sole from the current COPA Pure model. It still features the same upper made from incredibly soft and lightweight Taurus leather that molds to your foot for the comfort the 11Pro was known for.

Powrót do blogu

Zostaw komentarz